Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan

Om Swastyastu

Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan umat Hindu sedharma dimanapun berada,

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa memberikan keberkahan dan kerahayuan

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Leave a Reply